dịch vụ của chúng tôi

CHỮ KÝ SỐ

 

Dịch vụ chữ ký số VINTECH cung cấp giải pháp ký số toàn diện, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của khách hàng với chi phí hợp lý.

Đăng ký
Bill

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

 

Hóa đơn điện tử VINTECH là giải pháp hóa đơn đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Thông tư 78, được Tổng cục thuế chứng nhận và khách hàng tin dùng.

Đăng ký

BHXH ĐIỆN TỬ

 

Hóa đơn điện tử VINTECH là giải pháp hóa đơn đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Thông tư 78, được Tổng cục thuế chứng nhận và khách hàng tin dùng.

Đăng ký
Giaiphapphanmem

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM

 

Hóa đơn điện tử VINTECH là giải pháp hóa đơn đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Thông tư 78, được Tổng cục thuế chứng nhận và khách hàng tin dùng.

Đăng ký

Điểm nổi bật

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG